Služby pro sady, parky, lesy

Kácení, probírky, přibližování navijákem. Šetrná práce s malým traktorem (šíře 140 cm).

Čištění náletů, vyvážení klestu, štěpkování. Rekultivace sadů a zanedbaných pozemků.

Vyvážení kulatiny, manipulace malou vyvážečkou s hydraulickou rukou.

Velkoplošné mulčování trávníků, pastvin.